S5 Corpway - шаблон joomla Оригами

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
Ringkasan Keputusan Rayuan

 

RINGKASAN KEPUTUSAN RAYUAN

(Sila klik pada No. Rayuan untuk mendapatkan Keputusan Rayuan yang lengkap)

BIL NO. RAYUAN ISU
85.

 NO. RAYUAN TRK(J)13-2013

 • Keputusan Menolak Tuntutan Pulang Balik Cukai Jualan
 • Keputusan Ketua Pengarah Kastam
 • Kuasa Menteri Kewangan
86. NO. RAYUAN TRK(K)14-2013
 • Keputusan Menolak Tuntutan Pulang Balik Cukai Jualan
 • Keputusan Ketua Pengarah Kastam
 • Kuasa Menteri Kewangan
87. NO. RAYUAN TRK(P)15-2013
 • Cukai Perkhidmatan
 • Penetapan Perkhidmatan Yang Kena Dibayar Cukai
 • Ciri-Ciri Perniagaan Restoran

88.

NO. RAYUAN TRK(K)16-2013
 • Bil Tuntutan
 • Duti Import Dan Cukai Jualan Terkurang Dibayar
 • Penentuan Kod Tarif
 • Keputusan Pengarah Kastam Negeri - Nasihat Penjenisan Negeri
 • Perintah Duti Kastam (Barang-Barang Di Bawah Program “Early Harvest” Dan Perjanjian Rangka Kerja Kerjasama Ekonomi Komprehensif Antara Asean Dan China) 2008

89.

NO RAYUAN TRK(P)17-2013
 • Bil Tuntutan
 • Penyediaan perkhidmatan bercukai
 • Tuntutan cukai perkhidmatan yang tidak dibayar
 • Remisi  cukai perkhidmatan dan penalti

90.

NO RAYUAN TRK(K)18-2013
 • Bil Tuntutan
 • Duti import kurang bayar
 • Pertikaian kod tarif

91.

NO RAYUAN TRK(K)19-2013
 • Bil Tuntutan
 • Duti import dan cukai jualan kurang pungut
 • Pengecualian duti import dan cukai jualan
 • Pertikaian kod tarif

92.

NO RAYUAN TRK(P)20-2013
 • Ketetapan kastam
 • Perkhidmatan penyewaan premis kediaman sebagai asrama untuk pekerja
 • Cukai perkhidmatan
 • Tafsiran perkhidmatan hotel

93.

NO RAYUAN TRK(P)21-2013
 • Ketetapan kastam
 • Perkhidmatan bercukai
 • Perkhidmatan teknologi maklumat
 • Pulang balik cukai perkhidmatan terlebih bayar
 • Pengecualian cukai perkhidmatan
 • Locus Standi

94.

NO RAYUAN TRK(P)1-2014
 • Ketetapan kastam
 • Jualan atas talian
 • Aktiviti pengiklanan (promosi produk)
 • Cukai perkhidmatan ke atas perkhidmatan pengiklanan

95.

NO RAYUAN TRK(P)2-2014
 • Ketetapan kastam
 • Perkhidmatan bercukai
 • Perkhidmatan teknologi maklumat
 • Pulang balik cukai perkhidmatan terlebih bayar
 • Pengecualian cukai perkhidmatan

96.

NO RAYUAN TRK(K)3-2014
 • Ketetapan kastam
 • Medicaments/Disinfectants
 • Penjenisan dagangan
 • Pertikaian kod tarif

 

Keputusan Rayuan

Akta Dan Peraturan

GLOSARI KES RAYUAN