BIL NO. RAYUAN ISU  KEPUTUSAN RAYUAN
 1 MOF.TRK.700-6/8/14(2018)  Rayuan bagi tuntutan kredit cukai input  Rayuan Perayu ditolak. Tiada perintah untuk kos.
 2 MOF.TRK.700-6/8/25(2018)   Rayuan bagi tuntutan kredit cukai input Rayuan Perayu dibenarkan. Keputusan Ketua Pengarah Kastam diketepikan. Tiada perintah untuk kos. 
 3. MOF.TRK.700-6/8/26(2018)   Rayuan bagi tuntutan kredit cukai input   Rayuan Perayu dibenarkan. Keputusan Ketua Pengarah Kastam diketepikan. Tiada perintah untuk kos. 
 4.  MOF.TRK.700-6/8/27(2018)  Rayuan terhadap GST terhadap pembekalan BULK Mailing  Rayuan Perayu dibenarkan. Tiada perintah untuk kos. 
 5.  MOF.TRK.700-6/1/8(2018)  Pemulangan balik duti import  Rayuan dibatalkan (tempoh rayuan yang pramatang). 
6. MOF.TRK.700-6/8/16(2018) Rayuan mengenai layanan GST terhadap hutang lapuk  Rayuan Perayu ditolak. Tiada perintah untuk kos.