• Mendaftar, mendengar dan memutuskan rayuan yang difailkan
  • Membantu pihak-pihak berunding penyelesaian rayuan dengan persetujuan bersama
  • Bertindak sebagai badan bebas kehakiman
  • Keputusan Tribunal disifatkan sebagai perintah Mahkamah Sesyen dan boleh dikuatkuasakan sewajarnya
  • Keputusan Tribunal adalah muktamad dan mengikat semua pihak