Pihak perayu atau Ketua Pengarah Kastam boleh merayu terhadap mana-mana keputusan Tribunal kepada Mahkamah Tinggi tentang persoalan undang-undang atau tentang persoalan undang-undang dan fakta yang bercampur.