Portal My e-TRK ini memudahkan pemfailan rayuan terhadap keputusan Ketua Pengarah Kastam secara atas talian (online).

Mana-mana pihak boleh memfailkan rayuan secara atas talian (online) atau secara manual kepada Tribunal Rayuan Kastam dengan bayaran fi pemfailan sebanyak RM100.00.

Rayuan terhadap keputusan Ketua Pengarah Kastam hendaklah difailkan dalam masa 30 hari dari tarikh penerimaan notifikasi bertulis keputusan tersebut menggunakan Borang A.

Sekiranya perayu memfailkan Notis Rayuan (Borang A) secara atas talian (online), perayu hendaklah menandatangani Notis Rayuan (Borang A) tersebut dengan tandatangan digital. Tandatangan digital tersebut boleh dibuat dengan menggunakan Softcert eFiling Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia atau sijil digital persendirian yang diperolehi daripada Digicert Sdn. Bhd.

Sekiranya tempoh telah melebihi 30 hari, sila failkan Permohonan Pelanjutan Masa untuk pendengaran rayuan.

Sila rujuk Senarai Perkara Yang Boleh Dirayu untuk pemfailan rayuan secara atas talian.