Setiap rayuan ke Tribunal Rayuan Kastam hendaklah difailkan dalam masa 30 hari dari tarikh penerimaan notifikasi bertulis keputusan Ketua Pengarah Kastam. Permohonan Pelanjutan Masa hendaklah dibuat untuk mana-mana rayuan yang difailkan selepas tempoh 30 hari.