S5 Corpway - шаблон joomla Оригами

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
Soalan Lazim

 

1. Siapa yang boleh merayu?

Mana-mana orang yang terkilan dengan keputusan Ketua Pengarah Kastam di bawah akta-akta berikut:

·         Akta Kastam 1967 kecuali keputusan ke atas kompaun dan rampasan barang;

·         Akta Eksais 1976 kecuali keputusan ke atas kompaun dan rampasan barang;

·   Akta Cukai Barang dan Perkhidmatan (Pemansuhan) 2018 kecuali perkara-perkara yang dinyatakan dalam Jadual Keempat;

·         Akta Cukai Jualan 2018 kecuali keputusan ke atas kompaun; dan

·         Akta Cukai Perkhidmatan 2018 kecuali keputusan ke atas kompaun.

2. Bilakah rayuan perlu difailkan?

Rayuan perlu difailkan dalam tempoh 30 hari dari tarikh keputusan Ketua Pengarah Kastam yang dipertikaikan itu dimaklumkan kepada orang yang terkilan itu.

3. Sekiranya tempoh 30 hari telah luput, adakah rayuan masih boleh difailkan?

Jika tempoh tersebut telah luput, perayu boleh memohon perlanjutan masa memfailkan rayuan. 

4. Bagaimanakah memfailkan rayuan?

Rayuan hendaklah difailkan dalam Borang A (Notis Rayuan) dalam empat salinan bersama-sama fi pemfailan RM100.00.

5. Bagaimanakah Borang A (Notis Rayuan) diperolehi?

Borang A (Notis Rayuan) boleh diperolehi dari Pejabat Tribunal Rayuan Kastam, Kementerian Kewangan di Putrajaya atau dimuat turun dari portal Tribunal di http://tribunalkastam.treasury.gov.my

6. Apakah dokumen yang perlu disertakan bersama Borang A (Notis Rayuan)?  

Senarai salinan dokumen-dokumen yang diperlukan adalah seperti berikut :

·         Kad pengenalan/Pasport orang yang memfailkan rayuan; 

·         Kad pengenalan/Pasport perayu;

·         Sijil Pendaftaran Syarikat/Perniagaan;

·         Sijil Pendaftaran Pertubuhan/Persatuan;

·         Surat kuasa dari Syarikat/Perniagaan/Pertubuhan/Persatuan; dan

·         Dokumen mengandungi keputusan Ketua Pengarah Kastam yang dipertikaikan

7. Bagaimanakah membayar fi pemfailan rayuan?

Fi pemfailan RM100.00 boleh dibayar secara tunai sekiranya perayu datang ke pejabat Tribunal, atau melalui kiriman wang pos atau bank draf atas nama Pengerusi Tribunal Rayuan Kastam.

8. Adakah kos-kos lain selain daripada fi pemfailan?

Selain daripada fi pemfailan sebanyak RM 100.00, setiap pihak hendaklah menanggung kos sendiri bagi tujuan prosiding di Tribunal. Terdapat beberapa keadaan dimana Tribunal, jika berpuashati, boleh mengenakan kos dan perbelajaan ke atas Perayu seperti:-

a.     Rayuan itu bersifat skandal, remeh dan menyusahkan. Jumlah kos hendaklah dibayar kepada Tribunal tidak melebihi RM 10,000.00.

b.     (Terhadap mana-mana pihak kepada rayuan itu), jika dalam semua hal keadaan kes itu, adalah tidak adil dan tidak saksama untuk tidak mengenakan kos.

9. Apakah proses seterusnya selepas rayuan difailkan?

Selepas permohonan rayuan difailkan, satu notis memaklumkan tarikh, tempat dan masa bagi sebutan kes Rayuan akan dikeluarkan kepada Perayu dan Responden.

10. Di manakah pendengaran diadakan?

Pendengaran akan diadakan di pejabat Tribunal di Putrajaya atau mana-mana tempat/negeri yang sesuai.

11. Adakah permohonan penangguhan pendengaran dibenarkan?

Atas sebab yang mendesak, Perayu dan Responden boleh memohon secara bertulis untuk menangguhkan sebutan dalam tempoh 5 hari sebelum tarikh sebutan.  Walaubagaimanapun, Tribunal berhak untuk menolak permohonan penangguhan ini.

Di bawah Peraturan-Peraturan Kastam (Tribunal Rayuan) 2007, jika Perayu tidak hadir pada tarikh, masa dan tempat yang ditetapkan tetapi Responden hadir, Tribunal boleh, jika ia berpuas hati dengan notis pendengaran telah disampaikan dengan sewajarnya menolak Rayuan itu.

12. Siapakah yang boleh mewakili Perayu?

Perayu boleh mengendalikan kes rayuannya sendiri.  Walaubagaimanapun, Perayu boleh juga diwakili oleh wakil yang dilantiknya seperti wakil percukaian atau peguam.

13. Apakah yang berlaku pada pendengaran pertama? 

Tujuan sesi ini adalah untuk mengenalpasti isu yang dipertikaikan dan membantu pihak-pihak untuk merundingkan suatu penyelesaian yang dipersetujui berhubung dengan rayuan itu. Sekiranya suatu penyelesaian antara pihak-pihak tidak dapat dicapai, maka tarikh perbicaraan akan ditetapkan dan notis pendengaran akan dikeluarkan dalam tempoh tidak kurang dari 14 hari dari tarikh perbicaraan.

14. Apakah bahasa yang boleh digunakan ketika prosiding?

Semua prosiding di hadapan Tribunal hendaklah dalam bahasa kebangsaan.  Walaubagaimanapun, sekiranya ada permohonan dari pihak-pihak, Tribunal boleh membenarkan penggunaan sebahagian bahasa kebangsaan dan sebahagian dalam bahasa Inggeris ketika prosiding.

15. Bolehkah pihak-pihak memohon alasan keputusan yang dikeluarkan oleh Tribunal?

Selepas keputusan disampaikan kepada pihak-pihak, mana-mana pihak boleh memohon alasan bertulis bagi keputusan itu dalam tempoh 28 hari dari tarikh penerimaan keputusan itu.

16. Apa yang boleh dilakukan sekiranya saya tidak berpuas hati dengan keputusan Tribunal?

Mana-mana pihak yang terkilan dengan keputusan Tribunal boleh membuat rayuan ke Mahkamah Tinggi mengenai persoalan undang-undang atau persoalan undang-undang dan fakta yang bercampur.

Keputusan Rayuan

Akta Dan Peraturan

GLOSARI KES RAYUAN

Statistik Pelawat

Hari Ini 55

Semalam 53

Minggu Ini 256

Bulan Ini 1459

Jumlah Pelawat 135443