S5 Corpway - шаблон joomla Оригами

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
Soalan Lazim

 

1. Siapakah boleh merayu ke Tribunal?
Mana-mana orang yang tidak berpuashati terhadap keputusan Ketua Pengarah Kastam yang dibuat selepas 1 Jun 2007, di bawah Akta Kastam 1967, Akta Eksais 1976, Akta Cukai Perkhidmatan 1975 dan Akta Cukai Jualan 1972 boleh merayu ke Tribunal.
2. Apakah keputusan yang boleh dirayu?
Apa-apa keputusan Ketua Pengarah Kastam kecuali mengenai kompaun atau barang rampasan boleh dirayu ke Tribunal. Contoh-contoh perkara yang boleh dirayu antaranya adalah keputusan mengenai penilaian, penjenisan dan ambilan balik drawback
3. Bagaimanakah memfailkan rayuan?
Rayuan hendaklah difailkan dalam Borang A (4 salinan) dengan fi pemfailan RM100.00
4. Di manakah Borang A boleh diperolehi?
Borang A boleh diperolehi dari Pejabat Tribunal Rayuan Kastam di Putrajaya atau dimuat turun dari portal Tribunal di http://tribunalkastam.treasury.gov.my
5. Bagaimanakah membayar fi pemfailan?
Fi pemfailan RM100.00 boleh dibayar secara tunai sekiranya perayu datang ke pejabat Tribunal,atau melalui wang pos, wang kiriman pos, bank draf atau cek syarikat atas nama "Pengerusi Tribunal Rayuan Kastam". Untuk pemfailan atas talian, fi pemfailan boleh dibayar melalui portal Tribunal.
6. Bilakah rayuan perlu difailkan?
Rayuan perlu difailkan dalam tempoh 30 hari dari tarikh terima notifikasi bertulis keputusan Ketua Pengarah Kastam.
7. Jika tempoh 30 hari telah luput, adakah rayuan masih boleh difailkan?
Jika tempoh tersebut telah luput, perayu boleh memohon lanjutan masa memfailkan rayuan. Garis panduan tatacara membuat permohonan pelanjutan masa boleh diperolehi di portal Tribunal di http://tribunalkastam.treasury.gov.my.
8. Bolehkah peguam mewakili perayu?
Peguamcara dan peguambela tidak boleh mewakili perayu. Walau bagaimanapun seorang peguam yang bekerja sepenuh masa dalam sesebuah syarikat boleh mewakili syarikatnya.
9. Bolehkah seorang konsultan mewakili perayu?
Seorang konsultan boleh mewakili perayu
10. Mengapa perayu mesti menjelaskan semua duti/cukai Kastam termasuk penalti sebelum rayuan boleh didengar?
Peraturan 4 Peraturan-Peraturan Kastam (Tribunal Rayuan) 2007, menetapkan bahawa semua duti/cukai Kastam dan penalti yang kena bayar mesti dijelaskan terlebih dahulu sebelum rayuan boleh didengar. Walau bagaimanapun,perayu adalah dinasihati untuk memfailkan rayuan dengan segera bagi mematuhi tempoh rayuan 30 hari.Tribunal hanya akan menetapkan tarikh pendengaran selepas Peraturan 4 dipatuhi.
11. Di manakah pendengaran diadakan ?
Pendengaran akan diadakan di pejabat Tribunal di Putrajaya. Dalam keadaan tertentu, pendengaran boleh diadakan ditempat lain.
12. Adakah kos-kos yang lain selain dari fi pemfailan ?
Selain dari fi pemfailan tiada kos-kos pentadbiran lain yang perlu dibayar. Walau bagaimanapun perayu perlu menanggung sendiri kos saksi yang dipanggil olehnya.
13. Adakah keputusan Tribunal boleh dirayu ke Mahkamah Tinggi ?
Mana-mana pihak yang tidak berpuashati dengan keputusan Tribunal boleh membuat rayuan ke Mahkamah Tinggi mengenai persoalan undang-undang ataupun gabungan persoalan undang-undang dan fakta yang bercampur.

Keputusan Rayuan

Akta Dan Peraturan

GLOSARI KES RAYUAN

Statistik Pelawat

Hari Ini 15

Semalam 85

Minggu Ini 336

Bulan Ini 1827

Jumlah Pelawat 41460